PW's walkthrough voor Huis van Over
Walkthrough Huis van Over

Dit spel is hier te spelen: "http://www.xs4all.nl/~fnijdam/huisvanover/"

Bedankt, Pim Nijdam voor de hulp.

Let op: als iets tussen aanhalingstekens staat, moeten de
aanhalingstekens ook worden getypt. Gebruik SHIFT en de knop voor de
aanhalingstekens (vaak de toets die twee toetsen rechts van de L
op het toetsenbord staat). Dit is het teken: " .

Er is een grens aan hoeveel je bij je kunt hebben. Daarom staat
hier soms "pak ...", "zet ... neer" of "doe ... in ...". Als je wil weten wat je hebt,
typ dan "wat heb je" of "kijk Anna" en je krijgt een opsomming. Als je de pop hebt,
kun je ook dingen aan het kind geven en later weer pakken. Als je op een moment
te veel hebt, zal Anna dat zeggen. Dan kun je iets aan het kind geven en later weer
pakken.

Typ deze commando’s voor Anna:
kijk enveloppe
lees brief
ga noord
kijk vuilnisbak
pak folder
lees folder
maak vuilnisbak schoon
kijk merkplaatje
kijk intercom
druk knop (of duw knop)
druk knop (of duw knop)
zeg "GruisOrg"
ga noord
ga noord
klop deur (Dat maakt niet genoeg geluid.)
bonk deur (of bons deur)
(Let op wat de huishoudster zegt: "Je slaapkamer is op de eerste
verdieping links." en "Als je naar buiten gaat kleed je dan goed aan, het kan hier
erg koud zijn.")
ga noord
pak paraplubak
ga noord
ga west
ga zuid
zeg "Hallo"
kijk aanrecht
open aanrechtkastje
pak ontstopper
kijk aanrechtkastje
open kraan
ontstop gootsteen
zet ontstopper in aanrechtkastje
sluit aanrechtkastje
pak papiertje
lees papiertje (Dat lukt nu nog niet, maar dat is niet erg.)
kijk fornuis
kijk muizenholletje
kijk muis
kijk staalwol
ga west
pak cassette-recorder
open deur (Dat lukt niet, die zit op slot.)
ga oost
ga noord
ga noord
kijk eettafel
kijk fruitschaal
pak appel
kijk fruitschaal
pak sleuteltje
ga zuid
ga oost
ga oost
ga zuid
doe televisie aan
kijk televisie (Die doet het niet.)
ga zuid
ga in cilinder (Die doet het ook niet, omdat de televisie aan staat.)
ga uit cilinder
ga noord
doe televisie uit
ga zuid
ga in cilinder
wacht
wacht
wacht
ga uit cilinder
kijk tafeltje
open laatje
pak batterij
sluit laatje
ga noord
ga noord
ga noord
kijk boekenkast
open boekenkast (Je zult vanzelf het zilveren sleuteltje gebruiken.)
(Als je wil, kun je hier zeggen "kijk boek", "lees boek", "pak boek", "kijk boeken",
"lees boeken" of "pak boeken" zovaak als je wil, maar de boeken zijn niet belangrijk
voor het spel.)
zet sleuteltje neer
pak speeldoos
sluit boekenkast
kijk speeldoos
ga zuid
ga west
zet speeldoos neer
ga noord
kijk schilderij
ga west (Dat lukt niet. Je kunt de trap niet op.)
ga oost (Dat lukt niet. Je kunt de trap niet op.)
ga zuid
wind speeldoos op
ga noord
kijk schilderij (De man is weg en je kunt nu de trappen naar het
westen en het oosten op.)
ga west
ga zuid (Dit is jouw slaapkamer, zoals de huishoudster zei.)
zet enveloppe neer (Je kunt de enveloppe openen ("open enveloppe") of sluiten
("sluit enveloppe").)
zet folder neer
zet cassette-recorder neer
lig bed
slaap (Nu zit je in een nachtmerrie: de enveloppe, de folder, de cassette-recorder
en de uitgangen zijn verdwenen. Ineens staat er een nachtkastje met een pop
erop naast het bed en is er iets onder het bed.)
sta op
kijk nachtkastje
pak pop
kruip onder het bed
wacht (Nu ben je weer wakker.)
sta op
ga oost
kijk bad
voel water
pak stop
pak sleuteltje
doe stop in bad
ga oost (Dit is de slaapkamer van de huishoudster. Zoals je tante
Esmelia al in de brief zei, heeft de huishoudster haar eigen vertrek in
het huis.)
kijk bed
kijk onder het bed
zet appel neer
zet batterij neer
zet papiertje neer
zet paraplubak neer
zet pop neer
zet sleuteltje neer
pak doos
zet doos neer
kijk doos
pak deken
kijk doos
pak krant
lees krant
kijk doos
pak cassette-bandje
ga west
ga west
zet krant neer
doe cassette-bandje in cassette-recorder
kijk cassette-recorder
druk afspeel-knop (of duw afspeel-knop)
pak cassette-bandje (Je hebt het nu wel gehoord, maar je zult het later
weer nodig hebben.)
ga oost
ga oost
pak appel
pak batterij
pak papiertje
pak paraplubak
pak pop
pak sleuteltje
doe batterij in pop
druk pop
kijk kind
wacht
wacht
ga noord
ga west
ga zuid
ga oost
ga zuid
ga oost
open plant (Lukt niet.)
speel harp
kijk plant
pak schroevendraaier (Lukt niet.)
druk pop
speel harp
pak schroevendraaier
wacht
kijk schroevendraaier
ga west
ga noord
ga west
zet paraplubak neer
kijk klok
(Hier is de klok. De boekenkast heeft zilveren ornamentjes en een
zilveren sleuteltje. De klok heeft een bronzen wijzerplaat, wijzers en een
sleuteltje.)
open klok
zet sleuteltje neer
ga in klok
sluit klok
trek koord (Je moet in de klok staan en de deur moet gesloten zijn,
anders gebeurt er niets.)
ga uit klok
kijk cassette-bandje
kijk
Nu wordt het ingewikkeld. Je bent nu in het gewelf met de klok. In het
noorden zijn drie tegels: van west naar oost: I, II en III. In het noorden
daarvan: IV, V en VI. In het noorden daarvan: VII, VIII en IX. In het
noorden daarvan X, XI en XII. In het noorden daarvan een opslagruimte met
een deurtje. Het deurtje zit nu op slot. Het is de bedoeling dat je over de tegels
loopt in een bepaalde volgorde. Kijk op het cassette-bandje. Je ziet daar de
goede volgorde op staan. De volgorde is iedere keer dat je het spel speelt
anders. Het probleem is dat de verschillende Romeinse cijfers niet zijn
gescheiden. Je kunt toch aflezen wat je moet doen: als de reeks begint met
"IV", weet je dat "IV" staat voor "tegel I en dan tegel V" en niet "tegel IV". Je
moet namelijk eerst op tegel I, II of III gaan staan. Als het niet duidelijk is welke
van de twee tegels je moet gebruiken, verschijnt het kind en dan zegt het "links"
als je de tegel moet gebruiken met het lage getal en "rechts" als je de tegel moet
gebruiken met het hoge getal. Je kunt opnieuw de volgorde zien door te zeggen
"kijk cassette-bandje". Als je op een verkeerde tegel bent gaan staan, moet je
opnieuw beginnen. Ga daarvoor eerst terug naar de klok door te zeggen "ga zuid"
totdat je weer bij de klok bent. Als het gelukt is, sta je op tegel X, XI of XII. Zeg
dan "open deurtje" en daarna "ga noord". Je staat nu in de opslagruimte. Je kunt
niet naar het noorden omdat de ventilator aan staat. Zeg "kijk plank" en dan "pak
flesje". Zeg dan "ga zuid" totdat je weer bij de klok bent. Gebruik dan deze
commando’s voor Anna:
ga in klok
sluit klok
trek koord
ga uit klok
sluit klok
pak paraplubak
wind speeldoos op
ga noord
ga west
ga zuid
doe cassette-bandje in cassette-recorder
ga noord
kijk flesje
kijk vloeistof
kijk etiket (De vloeistof is een antigif voor het gif van de zwarte weduwe in dit
huis. Wat op het etiket staat, betekent dat je het pas mag gebruiken nadat je
gebeten bent.)
ga noord (Je ziet nu de zwarte weduwe.)
kijk spin
zet flesje neer
pak spin
drink antigif
pak flesje
ga zuid
zet flesje neer
ga noord
ga noord
ga omhoog
kijk schilderij
kijk vitrine
lees document
kijk vergrootglas
druk pop
zeg "vergrootglas"
wacht
wacht
kijk vergrootglas
ga west
kijk beeld
duw beeld
duw beeld
duw beeld
eet appel
duw beeld
ga omlaag
ga omlaag
kijk rooster
schroef rooster los
zet schroevendraaier neer
ga noord
kijk struiken
kijk regenpijp
klim regenpijp
ga zuid
kijk papiertje
kijk antenne
kijk indicator
kijk paneel
Op de drie knoppen staat hoeveel graden de antenne draait, als je op de knop
duwt. Gebruik de knoppen totdat de indicator hetzelfde aantal graden aangeeft
als het papiertje vermeldt. Gebruik daarvoor deze commando’s: "duw linker knop"
of "druk linker knop", "duw middelste knop" of "druk middelste knop" en "duw
rechter knop" of "druk rechter knop". Het juiste aantal graden is iedere keer dat je
het spel speelt anders. Als de antenne goed staat, doet de televisie het wel. Gebruik
dan deze commando’s:
ga noord
ga west
kijk paraplubak
pak paraplu
kijk fonteintje
doe water in paraplubak (Als je de kraan in de keuken bent vergeten open te
draaien, kun je niet verder.)
ga oost
ga zuid
doe water in schoorsteen
ga in schoorsteen
ga noord
ga noord
pak zaklamp
ga west
dans
ga west
kijk tekening
open kistje
pak PNA-meter
sluit kistje
kijk PNA-meter
ga oost
dans
ga oost
kijk trap
ga trap
ga omlaag
ga zuid
ga west
ga west
zet papiertje neer
zet vergrootglas neer
ga noord
ga oost
ga zuid
ga west
ga zuid
open deur
ga zuid
pak batterij
doe batterij in zaklamp
doe zaklamp aan
ga zuid
pak muizenval
ga noord
doe zaklamp uit
ga noord
sluit deur
ga noord
ga oost
ga oost
ga zuid
doe televisie aan
kijk televisie
ga noord
ga west
ga west
ga zuid
kijk muizenval
zet muizenval neer
kijk koelkast
open koelkast
pak kaas
sluit koelkast
kijk kaas
doe kaas in muizenval
ga noord
ga zuid
kijk muizenval
kijk muis
pak muizenval
pak staalwol
ga noord
ga oost
ga oost
ga zuid
ga west
ga omhoog
ga omhoog
ga noord
ga west
ga west
open paraplu
spring
sluit paraplu
ga zuid
kijk luik
kijk grendel
open luik (Lukt niet.)
open grendel (Lukt niet.)
poets grendel
open grendel
open luik
zet staalwol neer
doe zaklamp aan
ga omlaag
open kraan
pak heggeschaar
ga omhoog
sluit luik
doe zaklamp uit
pak batterij
doe batterij in pop
ga noord
open deur
ga noord
sluit deur
ga oost
ga noord
ga oost
ga oost
ga zuid
ga west
ga omhoog
ga omhoog
ga noord
ga omlaag
knip electriciteitsdraad door (Gebruik deze spelling.)
zet heggeschaar neer
ga zuid
ga zuid (Nu de electriciteitsdraad is doorgeknipt, staat de ventilator stil, zodat je
er doorheen kunt.)
Zeg nu "ga zuid" totdat je niet meer verder kan. Als je het goed gedaan hebt, staat
de klok nu in de ontvangsthal in plaats van in het gewelf. Zeg:
kijk rooster
ga omlaag (Je kunt het rooster openen ("open rooster") en sluiten ("sluit rooster") maar
dat is niet nodig.)
Je moet nu de kikker vangen. De plaats waar de kikker zit, is iedere keer dat je het
spel speelt anders. Als je bij een punt komt waar je drie kanten op kan, onthoud
dan van welke kant je bent gekomen en naar welke kant je gaat. Je kunt het beste
niet de PNA-meter volgen en proberen systematisch het buizenstelsel te doorzoeken,
totdat je deze boodschap krijgt: "De PNA-meter zoemt X keer, maar nu wat luider.",
waarbij "X" dan is vervangen door een telwoord. Zeg dan "zet paraplubak neer" en ga
dan verder. De kikker zal in de paraplubak springen. Als de kikker wegspringt en je de
paraplubak niet hebt neergezet, moet je opnieuw het riool doorzoeken. Ga dan terug
naar de paraplubak. Ga door totdat de kikker in de paraplubak zit. Typ dan "kijk
paraplubak" om te controleren of de kikker erin zit. Typ "pak paraplubak". Ga nu de
weg terug naar het rooster. Typ dan "ga omhoog" en dan "ga noord" totdat je weer in
de achtertuin bent.
Typ de volgende commando’s voor Anna:
klim regenpijp
ga west
ga west
open paraplu
spring
sluit paraplu
zet paraplubak neer
pak kikker
kijk kikker
Zeg eventueel "kus kikker". Er gebeurt niets. Je hebt op de tekening van het kind
gezien dat de kikker gelukkig is in het water. Zeg:
zet kikker neer
pak ring
pak paraplubak
open deur
ga noord
sluit deur
ga oost
ga noord
ga oost
ga zuid
zet paraplubak neer
ga noord
ga oost
ga zuid
ga west
ga omhoog
ga omhoog
ga noord
ga omlaag
De huishoudster waarschuwde je al dat je je goed moest aankleden als je naar
buiten gaat, omdat het erg koud kan zijn. Daarom heb je de deken.
ga noord
kijk wegwijzer
ga noord
ga noord
kijk wegwijzer
Je moet nu door het bos. Alle wegwijzers zijn een kwartslag naar rechts gedraaid.
Zeg steeds "kijk wegwijzer" voordat je verder gaat en ga dan in deze richting:
- Als de wegwijzer naar het noorden wijst, zeg dan "ga west".
- Als de wegwijzer naar het oosten wijst, zeg dan "ga noord".
- Als de wegwijzer naar het zuiden wijst, zeg dan "ga oost".
- Als de wegwijzer naar het westen wijst, zeg dan "ga zuid".
Ga door totdat je bij een rots komt in plaats van bij een wegwijzer. Typ dan:
kijk rots
kijk altaar
kijk bol (Deze bol kan doden weer laten leven. Je hebt hierover gelezen op het
document in de vitrine in de toonzaal. Dit is dus "de Blauwe Bol van Hercarnatie".)
pak muis
leg muis altaar
ga zuid
kijk wegwijzer
Je moet nu weer terug naar de achtertuin. Kijk weer steeds op de wegwijzer, draai
die in gedachte een kwartslag naar links en ga dan in de tegenovergestelde richting:
- Als de wegwijzer naar het noorden wijst, zeg dan "ga oost".
- Als de wegwijzer naar het oosten wijst, zeg dan "ga zuid".
- Als de wegwijzer naar het zuiden wijst, zeg dan "ga west".
- Als de wegwijzer naar het westen wijst, zeg dan "ga noord".
Ga door totdat je geen wegwijzer ziet en zeg dan "ga zuid", negeer de wegwijzer
en zeg weer "ga zuid". Als je dit goed gedaan hebt, ben je nu weer terug in de
achtertuin.
klim regenpijp
ga west
ga west
open paraplu
spring
sluit paraplu
open deur
ga noord
sluit deur
ga oost
kijk muizenholletje
ga noord
ga oost
ga zuid
doe paraplu in paraplubak
ga noord
wind speeldoos op
ga noord
ga west
ga zuid
zet muizenval neer
zet PNA-meter neer
zet deken neer
zet zaklamp neer
pak enveloppe
ga noord
ga oost
ga zuid
ga oost
ga zuid
doe televisie uit
ga noord
ga west
ga west
ga zuid
kijk ring
geef ring huishoudster
ga noord
ga oost
ga oost
ga zuid
ga zuid
ga in cilinder
ga uit cilinder
wacht
wacht (De huishoudster is nu dood, dankzij de cilinder en de Ring der Onthulling.)
ga noord (De televisie ontploft, maar dat is niet erg.)
ga noord
ga west
Het kind geeft aan dat je kunt ontsnappen. Typ "ga zuid" totdat je bent ontsnapt.

Alles dat hieronder staat, is niet nodig om het spel te winnen, maar misschien wel leuk
om te weten.

Als je iets tegen de huishoudster wil zeggen, typ je bijvoorbeeld: zeg "hallo". Dit zijn
woorden die je kunt gebruiken om te zeggen:
hallo
kind
kinderen
televisie
antenne
televisie-gids
kelder
donker
doos
cassette-recorder
muis
Hector
staalwol
muizenval
sleutel
sleuteltje
boekenkast
klok
speeldoos
muziekdoos
boek
boeken
open haard
harp
plant
schroevendraaier
cilinder
schilderij
tegels
spin
spinnenweb
cassette-bandje
ventilator
zaklamp
balzaal
kinderkamer
PNA-meter
luik
grendel
kikker
bos
bol

Hieronder staan alle negen boeken van de boekenkast.
Dit is wat Anna zegt als ze een boek pakt uit de boekenkast:
Dit boek heet: De Orde van de Planter, door J.K. Roeiling - Dit is een echt kinderboek en dus niet aan mij besteed.
Dit boek heet: De Val van het Oude Rijk, door Noelopan - Een goed apart boek vol slimme zinssneden zoals: Wie niet waagt kan niets verliezen.
Dit boek heet: Quantum Mechanica - door M. Plank - Dit boek licht de vreemde eigenschappen in de quantumwereld toe, bijvoorbeeld dat objecten zolang ze nog niet zijn waargenomen op meerdere plaatsen tegelijk zijn.
Dit boek heet: Het Geheim van de Draak, van Alice White - Een spannende roman over een prins die in een draak is veranderd. Hij kon weer een prins worden als hij gekust wordt door de prinses die van hem houdt. Helaas was de prinses een omgetoverde kikker die weer kikker werd zodra zij gekust werd door een draak....
Dit boek heet: Illusionisme voor Beginners, door D. Koperveld - Dit boek is meer voor de meesters bestemd. Het beschrijft allerlei trucs zoals levitatie, het laten verdwijnen/verschijnen van allerlei objecten etc.
Dit boek heet: Heuvelhuis 1880 tot 1920, auteur onbekend - Dit boek vertelt het waargebeurde verhaal over hoe een man rijk is geworden door kinderen te laten werken totdat ze erbij neervielen en hen daarna liet verdwijnen in de open haard. Erg luguber.
Dit boek heet: Meesteres der Kettingen, van J.R.R. Neiklot - Een ellenlang maar fantasievol verhaal over kabouters die hun kettingen niet meer af kunnen krijgen. Het bestaat trouwens uit drie delen en is gebaseerd op een film.
Dit boek heet: Tekst Avonturen en is geschreven door P. Nijdam - Zo'n goed boek heb ik nog nooit eerder gelezen. Het vertelt alles over Tekst Avonturen: van ontwerpen, programmeren, testen tot en met het spelen. Het bevat heel veel goede tips, zoals bijvoorbeeld dat het geen zin heeft om alle boeken in een boekenkast te bekijken.
Dit boek heet: Schaken, door C. Speets - Goed boek maar wel erg slaapverwekkend...

Groeten van PW.